Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

GENEL ZİHİNSEL

Sorulan sorulara doğru ve hızlı yanıt veren, yeni bir konu öğrenmek amacıyla sorular soran, bağlantısız fikirler arasında alışılmadık bağlantılar kuran, verilen görevleri mükemmeliyetçi bir tutum sergileyerek tamamlamada ısrarcı olan öğrencileri ifade eden alandır.

GÖRSEL SANATLAR

Aktif, akıcı ve geniş bir hayal gücüne sahip olan, resimleri derinlik ve parçalar arasında uygun oranlar kullanarak planlayan, nesneleri ve ortamları ayrıntılarıyla algılayıp çeşitli malzemelerden değişik tasarımlar yapan, özgün tasarımlar üretebilecek potansiyele sahip olan öğrencileri ifade eden alandır.

MÜZİK

İşitsel ve ritmik olarak üst düzey performans gösteren, duyduğu bir ya da birden fazla sesi ve karmaşık müzik cümlelerini hatırlayıp seslendirebilen, çalgı çalma ve şarkı söyleme istekleri üst düzeyde olan ve müzikle ilgili alanlarda fark yaratan çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip olan öğrencileri ifade eden alandır.

a)  Bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacaktır.

b)  Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacaktır.

c)  Öğrenci tanılama ve seçme işlemleri aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilecektir:

i. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilere ait gözlem formları e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden doldurulacak.

ii.Gözlem formları doldurulan öğrenciler tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasına alınacak.

iii. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

d)  Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonları gerçekleştirilecek şekilde planlanacaktır.

e)  Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

f)  Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

3.1.İl Tanılama Sınav Komisyonlarının Oluşturulması ve Komisyonun Görevleri

a)  Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 12-16 Kasım 2018 tarihlerinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonları oluşturulacaktır.

b)  İl tanılama sınav komisyonları;

i.Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında,

ii. BİLSEM müdürleri,

iii. Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

c)  İl tanılama sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

i.BİLSEM öğrenci seçim sürecinde belirlenen sınıf düzeyinde derse giren sınıf öğretmenlerine 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ile bu merkezlere öğrenci seçim sürecine yönelik bilgilendirme toplantılarını planlamak

ii.Grup tarama uygulaması ve bireysel değerlendirme aşamalarında MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden öğrencilerin randevularını planlamak

iii.Genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerle ilgili tanılama sürecini yönetmek

iv.Bireysel değerlendirme sürecinde görevlendirilecek kişilerin onay ve izin işlemlerini gerçekleştirmek

v. Bireysel değerlendirme süreci için uygun fiziki ve teknik ortamı sağlamak

vi. Bireysel değerlendirme sonuçlarına dayalı öğrenci puanlarının Bakanlık MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilmesine yönelik süreci takip ve kontrol etmek.

3.2. Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Gözlem Formlarının Doldurulma Süreci

a)  2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel,

görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formlarının doldurulması ile öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

b)  Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden Şekil 1’de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

c) Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir (genel zihinsel- görsel sanatlar, genel zihinsel-müzik, görsel sanatlar–müzik). Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

d)  Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencinin hangi yetenek alanlarından aday gösterildiğini belgeleyen rapor çıktısı e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden (2 nüsha) alınacak ve bu belgeler sınıf öğretmeni ile okul idarecisi tarafından imzalanacak, okul idaresi raporun bir nüshasını imza karşılığında veliye teslim edecek, bir nüshasını ise okulda muhafaza edecektir.

e)  Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

f)  Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangibir değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır.

3.3.Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulama Süreci ve Sonuç Açıklama

a) Grup tarama uygulamasına 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri tarafından genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında aday gösterilen öğrenciler girebilecektir.

b)  Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacaktır.

c)  Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

d)  Grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

e)  Grup tarama uygulamasında uygulama yeri, tarihi ve saati öğrencilerin kimlik numaralarına tanımlanacaktır. Öğrenciler belirtilen yer, tarih ve saat dışında uygulamaya alınmayacaktır.

f)  Grup tarama uygulaması oturumları başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler uygulamaya alınacak ve öğrenciler ilk 30 dakika salondan çıkarılmayacaktır.

g)  Uygulama salonunda görevli öğretmenler dışında kimse bulunmayacaktır.

h)  Öğretmen ve öğrencilerin uygulama salonuna çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile data bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla girmeyeceklerdir. Varsa bu gibi araç ve teçhizatın bina sınav sorumlusuna teslim edilmesi şartıyla öğretmen ve öğrencilerin salonlara girmeleri sağlanacaktır.

i)  Grup tarama uygulamasında öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacaktır.

j)  Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.

k)  Uygulama ekranında denemeler yaparak öğrencinin sisteme hazırlanmasının amaçlandığı “BİLSEM 2019 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü” hem Android hem IOS platformlarında 2018 yılı Aralık ayı içinde yayımlanacaktır. Uygulama Google Play ve AppStore’dan indirilebilecektir.

l)  Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

3.4.Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

3.4.1. Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a)  Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere

sınıf düzeylerine göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanacaktır.

b)  Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

c)  Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

d)  Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)  Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

f)  Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.

g)  Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacaktır.

h)  Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 21 Ağustos 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

3.4.2. Görsel Sanatlar Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a)  Görsel sanatlar yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemeleri

Bakanlık tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b)  Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulacak ve öğrencilerden çizim yapmaları istenecektir. Yapılacak uygulama iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenecektir.

c)  Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler, Bakanlık tarafından illere resmî yazı ile bildirilen tarihlerde merkezî olarak planlanacak ve yapılacaktır.

d)  Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

e)  Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f)  Görsel sanatlar yetenek alanında yapılacak değerlendirmelerin sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

3.4.3. Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a)  Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere“müziksel işitme/bellek” ve “müziksel farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine göre sorular sorulacaktır.

b)  Giriş belgesinde adayların tanılamaya yönelik hazırlanmış olan “Örnek UygulamaVideosu”nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten öğrenciler müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir.

c)  Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

d)  Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

e)  Öğrenciler, kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f) Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

3.5. Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 21 Ağustos 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

4. SINAV İTİRAZLAR

4.1. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz

 a)Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

b)Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

4.2. Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel

değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçlar http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

b)  Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

c)  Öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçelerile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d) Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.