Türkiye’nin dört bir yanından en yetenekli çocukların bir arada yarışarak Bilim ve Sanat Merkezleri’nde özel bir eğitim almasını sağlayan Bilsem sınavı, bu yıl da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Bilsem Grup Tarama Uygulaması, 15 Nisan 2019 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 19 Nisan 2019 tarihinde meb.gov.tr adresinden sonuçlar açıklandı. Yapılan itirazlarında değerlendirilmesinden sonra Bilsem mülakat olarak da bilinen ikinci aşamada bireysel değerlendirme aday öğrencilerle yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavın bir önceki aşaması olan Bilsem Grup Tarama aşamasında yeterli düzeyde puan alan öğrenciler, Bilsem 2. aşamaya girmeye hak kazandı. Sınavlardaki konular daha çok öğrencilerin bilgisinden çok, zekasını ölçmeyi hedefleyen zeka testi sorularından oluştu. Bu nedenle sınavın asıl amacı bilgili değil, bilgiyi iyi kullanabilen ve ölçebilen genç yetenekleri keşfetmek oldu. İkinci aşamada daha çok Genel Zihinsel, Resim ve Müzik alanlarında durulacağı biliniyor.Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilere uluslararası standartlara sahip testler uygulanıyor. Bu testlerde yapılan bireysel değerlendirme sonunda, ortalamanın üstünde puan alanların tümü Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanıyor.

Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a) Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanacaktır.

b) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 13 Mayıs – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

c) Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 08 Mayıs 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

d) Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖNEMLİ: Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

e) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

f) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.

g) Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacaktır.

h) Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 21 Ağustos 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Belirtildiği üzere öğrencimiz gereken giriş belgesi ve kimliği ile mülakat günü ilgili yerde hazır bulunması gerekiyor.

Mülakatta kendisine sınıfına göre uygun testlerden sorular sorulacaktır. Ülkemizde Anadolu-Sak Zeka Ölçeği “ASİS” adıyla oluşturulan kendi zeka testimizin 1.sınıflara uygulandığını biliyoruz. 2. ve 3. sınıflara ise geçmiş yıllarda kullanılan Winchester Zeka Testi, Wechsler Nonverbal Yetenek Testi ,KBIT-2 Kaufman Brief Intelligence Testi gibi testlerin kullanıldığı düşünülmektedir. Bu sene ASİS 2. sınıflara da uygulanabilir.

Bu testlerin örnek sorularına ulaşmaya çalışmak hem sizi hem öğrenciyi yoracaktır. Çünkü yanlış bir yönlendirmede verilecek doğru cevapların kaybı büyük olacaktır.

Burada asıl nokta “İşleyen demir ışıldar” mantığı ile öğrencilerimizi sürekli aktif tutmak. “Sorunun içeriği uygun mu? Bu soru çıkar mı? Bunun konuyla alakası yok! ” gibi söylemler ile değil, ” Hadi bu soruyu da çöz bakalım”  diyerek onları sürekli zekalarını kullanmaya teşvik etmelisiniz. Labirent oyunları, yap-boz oyunları, bilmece- bulmaca gibi etkinlikler ve onlarla soru-cevap aktiviteleri ile bu zamanı değerlendirmelisiniz. Hafızalarını güçlendirmelisiniz.

Görsel Sanatlar Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a) Görsel sanatlar yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemeleri Bakanlık tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulacak ve öğrencilerden çizim yapmaları istenecektir. Yapılacak uygulama iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenecektir.

c) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler, Bakanlık tarafından illere resmî yazı ile bildirilen tarihlerde merkezî olarak planlanacak ve yapılacaktır.

d) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 08 Mayıs 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

e) Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f) Görsel sanatlar yetenek alanında yapılacak değerlendirmelerin sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

ÖNEMLİ: Görsel sanatlar yetenek alanında uygulamaya girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Görsel sanatlar alanında bireysel değerlendirme çalışmalarında öğrencilere belirli kompozisyonlar üzerinde resim yapmaları istenebilir. Örneğin 3 kelime verilip, bu kelimeler ile ilgili bir resim yapması istenebilir.

Siz de evde çocuğunuz ile bu çalışmayı yapabilirsiniz.

Bir resim sanatçısını düşünün. Fırçasını iyi kullanması ve güzel bir hayal dünyasına sahip olması yetenektir. Bununla birlikte resim sanatçıları da resim egzersizleri yaparlar. Onlara sürekli egzersiz yaptırmanız yeteneklerini daha iyi bir noktaya getirecektir.

Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a) Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere “müziksel işitme/bellek” ve “müziksel farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine göre sorular sorulacaktır.

b) Giriş belgesinde adayların tanılamaya yönelik hazırlanmış olan “Örnek Uygulama Videosu”nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten öğrenciler müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir. ( Videonun benzeri sayfamızda şuan)

c) Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 13 Mayıs – 09 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

d) Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 08 Mayıs 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

e) Öğrenciler, kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f) Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

ÖNEMLİ: Müzik yetenek alanında uygulamaya girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Örnek videoyu inceleyerek bireysel değerlendirme hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2018-2019 Bilim ve sanat merkezleri için müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için tanıtım videosu hazırlanarak yayınlandı. Öğrenciler müzik yetenek alanında yayınlanan videodaki kriterler doğrultusunda bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Müzik Mülakat MEB Tanıtım

Müzik Mülakat Örneği